Showcase Bouw Ketensamenwerking
Wonen Wateringen selecteert consortia KetenKracht en Kloet De Variabele als ketenpartners
 
WATERINGEN, 7 maart 2016 – Woningbouwvereniging Wonen Wateringen heeft de consortia Kloet De Variabele en KetenKracht geselecteerd als samenwerkingspartners voor het strategisch en planmatig onderhoud van 530 woningen in Wateringen en Kwintsheul. Het planmatig onderhoud en de renovatie van de woningen wordt uitgevoerd in de periode van 2016-2022. Wonen Wateringen investeert in die periode circa 15 miljoen euro extra in de kwaliteit van de woningen.

Wonen Wateringen | Partnerselectie voor de beste ketensamenwerking

 

Film van het innovatieve partnerselectieproces van woningbouwcorporatie Wonen Wateringen voor het langdurig onderhoud van hun renovatie- en onderhoudsopgave, ondersteund door Bouwend Nederland, Pure Birds en UnetoVNI. Hierbij werden door hun vernieuwende en gelijkwaardige wijze van ketensamenwerking twee partners geselecteerd; consortium De Kloet/Variabele en consortium Ketenkracht en hun ketenpartners. Beide consortia werken nu samen met Wonen Wateringen aan de realisatie van twee pilotprojecten.

De partners zijn op een voor de branche unieke wijze geselecteerd, waarbij ketenintegratie op basis van resultaatgericht samenwerken centraal staat. De geselecteerde ketens zijn niet alleen verantwoordelijk voor de uitvoering maar ook voor de planvorming (design, build & maintenance). Anders dan gebruikelijk binnen de bouwwereld kiest Wonen Wateringen niet voor een traditionele openbare aanbesteding. "B ij traditioneel aan- en uitbesteden draait in het huidige sentiment eigenlijk alles om de laagste prijs," licht André van den Berg, directeur-bestuurder van Wonen Wateringen toe. "Wij geloven echter in een andere aanpak. Wij zoeken naar een optimale samenwerking met ketenpartners en denken dat het mogelijk is om betere resultaten te behalen door onze partners meer ruimte en verantwoordelijkheid te geven."

Wonen Wateringen wordt bij dit baanbrekende initiatief, actief ondersteund door Bouwend Nederland, Uneto VNI in samenwerking met Pure Birds, en Wubben-Chan architecten. Deze partijen zetten hun expertise en netwerken in om Wonen Wateringen en de ketenpartner(s) te begeleiden en te ondersteunen om een slim en duurzaam bouwproces te realiseren, dat aantoont dat er een gezonder en rendabeler verdienmodel voor consortia en ketenpartners mogelijk is.

“De selectieprocedure zeer bijzonder voor de bouwsector. De procedure is misschien het beste te vergelijken met best value procurement. Een selectie op basis van de “klik” met als doel om op basis van continuïteit en marktconformiteit de samenwerking zo in te richten, dat de ketenpartners en Wonen Wateringen elkaar stimuleren om naar een hoger kwaliteitsniveau te komen”, aldus Amy Oerlemans directeur Kloet Onderhoud.

Hank Herfkens en Peter Bouma, van KetenKracht ”De selectieprocedure was uniek voor de branche. Als eerste werden alle geïnteresseerde partijen in het theater ‘De Naald’ in Naaldwijk uitgenodigd. Aan een overvolle zaal werd de selectieprocedure uitgelegd wat ertoe heeft geleidt dat 25 consortia zich hebben opgegeven. Vervolgens waren er twee selectiestappen met daartussenin een ‘boost’. De eerste selectie vond plaats na een ‘elevator pitch’ van 10 minuten. Van de 25 consortia bleven er 8 over. Van deze 8 consortia mochten deelnemen aan de ‘boost’ en kregen zo meer inzicht in de vraagstelling van Wonen Wateringen. Na de boost mochten deze 8 partijen een presentatie van een half uur geven. Op basis van deze presentie zijn uiteindelijk twee partijen gekozen, Ketenkracht en Kloet De Variabele.”
 
Over Wonen Wateringen
Wonen Wateringen ontwikkelt en beheert huurwoningen. Momenteel bezitten we ruim 2.000 woningen in Wateringen en Kwintsheul. Wonen Wateringen is een maatschappelijke onderneming,  die mensen goed wil laten wonen, met name degenen die door hun inkomen, gezondheid of maatschappelijke positie onvoldoende in staat zijn zichzelf te redden op de woningmarkt. Deze missie geeft uitdrukking aan de identiteit die Wonen Wateringen nastreeft. Een identiteit die wordt gedragen door drie kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en vernieuwend. Deze waarden zijn bepalend voor het handelen van Wonen Wateringen.
 
Wonen Wateringen wil betrokken zijn én blijven bij de maatschappij door oog te hebben voor belangen van anderen, samenwerken, meebewegen met ontwikkelingen en rekening te houden met de toekomst. Voor ons betekent ‘betrokken’ ook toewijding aan onze klanten, stakeholders en elkaar. Openheid, integriteit en duidelijkheid geven invulling aan de kernwaarde ‘betrouwbaar’. Dit is zichtbaar in het handelen van onze medewerkers: doe wat je zegt en zeg wat je doet. Wonen Wateringen is steeds op zoek naar nieuwe kansen. We blijven ook onszelf ontwikkelen om mee te doen in onze snel veranderende omgeving.
 
Over KetenKracht
Ketenkracht is een unieke combinatie van innovatief vastgoedadvies en traditioneel vakmanschap. In Ketenkracht brengen vier bedrijven 125 jaar vakmanschap samen: Koers Groep, Hartman Totaalonderhoud, Mampaey Installatietechniek en Cazdak Dakbedekkingen. Het vakmanschap wordt versterkt door een helder en duidelijk proces waarin ‘check’ en ‘bewijs’ in elke fase wordt geborgd. Een belangrijk onderdeel van het en proces is het Woonwaarde Model. Wonen Wateringen heeft voor KetenKracht gekozen vanwege hun enthousiasme, kennis en no-nonsens karakter. (www.ketenkracht.com)
 
Over Kloet de Variabele
Het consortium Kloet-De Variabele kent een horizontale samenwerking en een verticale samenwerking. De horizontale samenwerking De Variabele bestaat uit 7 zeer vergelijkbare onderhoudsbedrijven qua schaal, visie en DNA. De samenwerkende partijen zijn Kloet Onderhoud, Boekema, Logchies Renovatie en Onderhoud en de Variabele Strategie en Innovatie (bestaande uit Jacobs Beheersbaar Onderhoud, Burgers van der Wal, Burghouts en Hagemans Vastgoedonderhoud). Het horizontale consortium functioneert als een innovatiecentrum, waardoor wij qua kennis en ideeën niet stil staan, maar we onze krachten bundelen om te blijven bouwen aan continue verbetering van onze dienstverlening. Een van de vruchten uit deze samenwerking is SMILE. Met SMILE kan zeer snel de investeringseffecten van energiemaatregelen van verschillende renovatiescenario’s vergelijken. Deze tool maakt de scenario’s inzichtelijk en ondersteunt bij een te nemen beslissing. Zowel voor de opdrachtgever als voor de bewoner. De verticale keten, ofwel de uitvoeringsketen Stap 5, is ons vaste consortium bestaande uit 5 Zuid-Hollandse bedrijven: E-installateur Synorga, W-installateur Verkaart, Bouwkundig aannemerVan der Tempel en architectenbureau Van Dop en Mathot.