60% CO2-reductie

Samenwerking retailers resulteert in 60% CO2-reductie

Daar waar logistieke samenwerking onder retailers jarenlang een hekel punt leek, worden sinds begin dit jaar de distributiecentra van PLUS Middenbeemster en SPAR Alkmaar met dezelfde wagen bevoorraad. Twee keer per week doet een LZV van PLUS beide vestigingen aan met gecombineerde vracht van verladers H.J. Heinz, Hero en SCA.

Dit gebeurt binnen het kader van het zogeheten GROEI-netwerk, welke Nabuurs samen met de genoemde verladers heeft opgezet. In nauwe samenwerking met betrokken retailers wordt dit netwerk stapsgewijs uitgebouwd. PLUS is, net als groothandel Sligro en retailketen EMTÉ, al langer betrokken bij projecten van het GROEI-Netwerk; voor SPAR was dit het eerste project.

Zelfde leverfrequentie, 60% minder CO2-uitstoot 
Het gaat om twee leveringen per week, op maandag en woensdag, die met een LZV van PLUS en onder regie van Nabuurs, worden uitgevoerd. De leverfrequentie per verlader is gelijk gebleven, terwijl het totale aantal leveringen in dit project werd gereduceerd met ruim 30%. De totale CO2-uitstoot is door het initiatief met meer dan 60% teruggedrongen.

GROEI-Netwerk
Het GROEI-Netwerk is een initiatief van Nabuurs, ondersteund door adviesbureau Pure Birds, dat bedoeld is om logistieke netwerken van leveranciers en retailers te bundelen en zo overbodige bewegingen te elimineren. De eerste stap hierin werd begin 2014 in samenwerking met Sligro, EMTE en PLUS gezet door synchronisatie van de afleverdagen van de betrokken leveranciers op de locaties van de deelnemende retailers. De vervolgstap was het optimaliseren van de gezamenlijke beladingsgraad, om volle wagens te kunnen leveren. De derde stap is het gecombineerd beleveren van verschillende retailers. Met het beleveren van de distributiecentra van PLUS Middenbeemster en SPAR Alkmaar is dit project nu succesvol uitgerold.

De reden dat mede-initiatiefnemer groothandel Sligro en retailketen EMTE nu niet kon aanhaken heeft zijn oorsprong in geografische ligging. Deze locaties liggen te ver uit elkaar om succesvolle combinaties te maken. Bij SPAR Alkmaar en PLUS Midden Beemster is dit goed te doen. In de toekomst zal opgeschaald worden met andere partijen zodat meerdere locaties aan kunnen sluiten op het GROEI-Netwerk.

Reactie PLUS

Rowell Versleijen, directeur logistiek: “De resultaten zijn ronduit super, en dat kan alleen als alle partijen hun steentje bijdragen en alle beren op de weg worden weggevaagd. Daarbij moet je altijd de hele keten in ogenschouw blijven nemen. Een van onze doelstellingen voor 2015 is het nog verder terugdringen van de CO2-uitstoot. Deze samenwerking is daar een mooi voorbeeld van. Ik ben ervan overtuigd dat er nog meer potentie zit in ketenbreed samenwerken en ik zie dit traject als een mooie start en voorbeeld voor anderen.”

Reactie SPAR Nederland
Edwin Brekelmans, supply chain manager: “Een project als dit kan alleen tot stand komen als je op voorhand bereid bent er tijd en energie in te steken. Ook moet je de flexibiliteit willen opbrengen om in je eigen organisatie aanpassingen door te voeren die in dienst staan van het totale project. We tonen aan dat je door samenwerking tot kilometerreductie, CO2-reductie en uiteindelijk tot kostenreductie en efficiency in de keten kunt komen. Zeker in deze tijd, waarin retailers alert moeten zijn op kosten, is dit een prachtig resultaat.”

Reactie FMCG-producenten
Customer logistics manager Gretta Schoonderbeek (SCA), mede namens H.J. Heinz en Hero: “Wij zijn als verladers erg enthousiast over deze volgende stap. We streven ernaar om gezamenlijk volle wagens te leveren. Dat dit nu is gelukt over twee retailers heen is uniek. Dat er bovendien gebruik wordt gemaakt van elkaars transportcapaciteit is een mooi voorbeeld van de manier waarop we samen de beschikbare middelen beter kunnen benutten. Door met de LZV van PLUS ook het distributiecentrum van SPAR te beleveren halen we fysiek een wagen van de weg.”

Reactie Nabuurs
Operationeel directeur Tjebbe Nabuurs: “Het bijzondere van het GROEI-Netwerk is dat we ons niet laten leiden door eigen belang. We creëren de beste weg voor de producten door een neutrale benadering van de totale supply chain. We verbinden op basis van gelijkwaardige samenwerking, door elkaars middelen in te zetten binnen één netwerk. Hierdoor kunnen we echt een bijdrage leveren aan een duurzamere logistiek en profiteren uiteindelijk alle deelnemers van het GROEI-Netwerk.”PERSBERICHT

Haps/Veghel/Utrecht/Noordwijk, 8 april 2014

 

Sligro, EMTÉ en PLUS synchroniseren bestel- en afleverdagen

Unieke strategische samenwerking tussen retailers en ‘GROEI-netwerk’ grote FMCG-producenten

 

Groothandel Sligro en supermarktketens EMTÉ en PLUS zijn een strategische samenwerking gestart met het zogeheten GROEI-netwerk van logistiek dienstverlener Nabuurs en FMCG-producenten SCA, Hero en H.J. Heinz. De eerste stap in de samenwerking is het synchroniseren van de bestel- en afleverdagen voor de producten van deze fabrikanten.

Dit is een unicum op het gebied van supply chain optimalisatie; voor het eerst combineren namelijk niet alleen verschillende verladers, maar ook verschillende retailers hun goederenstromen. De synchronisatie van bestel- en afleverdagen is onderdeel van een bredere samenwerking. Doel van deze samenwerking is om de wens van de consument zo goed mogelijk in te vullen door een hogere schapbeschikbaarheid en productkwaliteit te realiseren.

Responsiever netwerk

In het kader van de samenwerking is een projectgroep geformeerd waarin de betrokken partijen hun gezamenlijke ambities formuleren en overleg voeren om tot een responsiever, effectiever en duurzamer netwerk te komen. Behalve de producenten en retailketens heeft ook Nabuurs zitting in de groep. Om een onafhankelijke benadering te waarborgen staan de bijeenkomsten onder leiding van adviesbureau Pure Birds.

Drie projecten

De samenwerking is begin 2014 van start gegaan. Voor het komende jaar zijn drie projecten benoemd:

  1. Bundelen van goederenstromen
  2. Maximaliseren van de schapbeschikbaarheid
  3. Reduceren van het aantal lege kilometers

Reactie Nabuurs

Ard Nabuurs, commercieel directeur: “Steeds meer FMCG-producenten ontwikkelen de laatste jaren een strategisch duurzaam beleid op logistiek gebied, en zoeken daarom de samenwerking met elkaar. Maar die samenwerking heeft pas impact als de retailer meegaat in dit proces. Het is helemaal uniek wanneer twee retailers daar gezamenlijk in meegaan.”

Reactie Sligro Food Group

Kees de Rooij, directeur logistieke operatie: “Wij zijn ervan overtuigd dat het noodzakelijk is om meer samen te werken in de keten als we de consument beter willen bedienen. We verwachten niet dat de samenwerking al op korte termijn tot significante kostenverlagingen zal leiden, omdat we ons op nog onontgonnen terrein begeven. Eerst moeten we de paden verkennen, en in een samenwerking met ketenpartners lukt dat niet door het kostenvraagstuk al in een vroeg stadium op tafel te leggen.”

Reactie PLUS

Rowell Versleijen, directeur logistiek: “Individuele partijen zetten al langer stappen om de supply chain te optimaliseren. Maar grote veranderingen ontstaan pas wanneer partijen in de keten gaan samenwerken. Nu we dit ook als retailers onderling gaan doen, kun je spreken van een doorbraak. Er wordt namelijk al tien jaar over gepraat, maar voorheen was het nog nooit daadwerkelijk gebeurd.”

Reactie FMCG-producenten

Customer logistics manager Gretta Schoonderbeek (SCA), mede namens H.J. Heinz en Hero: “Vorig jaar zijn we gestart met het GROEI-netwerk, een samenwerking tussen FMCG-producenten en logistiek dienstverlener Nabuurs, om een duurzamere en kosteneffectievere logistiek na te streven in Nederland. Hierin hebben we al mooie eerste resultaten voor onszelf behaald, en dat kan alleen echt beter worden als ook retailers hierin willen samenwerken. Daarom is dit een uniek initiatief.”

Reactie Pure Birds

Bram van Schijndel, expert duurzame logistiek: “Samenwerking op retailniveau bleef tot nog toe hangen in goede bedoelingen om tot een efficiënte en duurzame keten te komen. In dit traject staan niet alleen op logistiek niveau alle neuzen dezelfde kant op.  Ook de directieleden van beide retailers zijn volledig gecommitteerd om deze samenwerking te laten slagen. Daardoor is er bij alle partijen het volste vertrouwen om tot concrete resultaten te komen.”